Algemene Huurvoorwaarden

1. Deze voorwaarden worden geacht door de huurder te worden aanvaard.


2. Betalingen dienen, tenzij anders afgesproken, met iDeal, mobiele PIN of contant bij bestelling/levering te worden voldaan. Dit geldt ook voor de borg: €. 50,- voor het huren van o.a. partytenten en andere feestartikelen en €. 100,- borg voor geluidsinstallaties, apparatuur en verlichte dansvloer. Dit bedrag wordt door Partytent4Rent.nl bij deugdelijk terug brengen van het materiaal terug gestort/gegeven aan de huurder.


3. Onze materialen mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.


4. In geval van enig gevaar, b.v. storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie, dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen. Denk aan partytenten, geluidsapparatuur en verlichte dansvloer.


5. In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport komen alle kosten voor rekening van huurder.


6. De huurder dient de gehuurde materialen voor het einde van de afgesproken huurperiode retour te brengen. Bij niet tijdig retour brengen van de gehuurde materialen wordt een huurtarief in rekening gebracht van minimaal 100% per dag. Verlengen is mogelijk, mits op tijd aangevraagd en mits het materiaal niet opnieuw aan een andere klant verhuurd wordt. Neem hiervoor tijdig contact met ons op.


7. De huurder geeft de materialen na gebruik schoon terug. Als dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 50,-, conform aan de borg.


8. De huurder geeft bij inlevering aan of materialen nog nat/vochtig zijn. Bij niet vermelden hiervan komen schoonmaak- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.


9. De huurder is zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze materialen. Het gebruik is dus geheel voor eigen risico!


10. De huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist wordt gebruikt. Er dient toezicht te zijn van een volwassene. Bestaat er onduidelijkheid over het gebruik, neem dan contact met ons op.


11. De huurder is verplicht de huurvoorwaarden, de gebruiksaanwijzing, overige opmerkingen aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden.


12. Als er een ongeluk met gehuurde artikelen is gebeurd meldt de huurder dit telefonisch op 06 55 904 989 of bij inlevering.


13. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huur en vervoersperiode en vervolgens zijn alle herstelkosten voor rekening huurder. Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of huurder voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade.


14. Mocht de huurder na het opzetten van een partytent of ander materieel schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte!!! Dit kan telefonisch: 06 55 904 989. Niet tijdig gemelde zaken, die bij ons niet bekend waren, worden bij de huurder in rekening gebracht.


15. De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van materialen niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.


16. Voor het bezorgen van artikelen rekent Partytent4Rent.nl €. 30,- binnen een straal van 20 kilometer rond Nijmegen. Buiten deze regio bedragen de bezorg-, en ophaalkosten €. 30,- plus 0,50 per kilometer (2x heen en weer vanaf Weurt). De kosten voor het opzetten en afbreken van partytenten bedragen €. 10,- per strekkende meter, met een minimum van €. 50,-.


17. Het tijdstip van brengen/ophalen en ophalen/terugbrengen kan op de website worden ingegeven. Dit is echter indicatief. Bij het opmaken van de planning zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeuren van de huurder. De definitieve data en tijden worden vastgelegd in een bevestiging aan de huurder.


18. Bij annuleringen binnen 48 uur houden wij 50% van het huurbedrag in of brengen dit in rekening. Bij annuleringen die binnen 24 uur voor de lever- of afhaaltijd worden gedaan houden wij het volledige huurbedrag in of brengen dit in rekening. Bij het niet annuleren en/of het niet komen ophalen van het huurmateriaal wordt de borg en het volledige huurbedrag in rekening gebracht.


19. Bij het ophalen/bezorgen van een geluidsinstallatie of bezorgen van een verlichte dansvloer dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden en een ontvangstbewijs ondertekend te worden.


20. Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.